Miljopolicy

Miljöpolicy

 

Ingen kan göra allt men alla kan göra lite.

 

 

Vi vill ta en aktiv del i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. I utförandet av rörmokaretjänster orsakar vi miljöproblem såsom utsläpp av växthusgaser och förbrukning av material. VVS-Rörtjänst Stockholm AB har en unik möjlighet att påverka kunderna till att fatta kloka miljöbeslut.

 

VVS-Rörtjänst Stockholm AB åtar sig att följa den lagstiftning som finns samt att ständigt arbeta för att förbättra sina miljöprestanda. Detta genom att vara lyhörda för goda idéer från medarbetare, kunder och omvärlden. Arbetsmetoderna att utföra tjänsterna ska kontinuerligt utvärderas ur ett miljöperspektiv.

 

VVS-Rörtjänst Stockholm AB ska ha ett aktivt miljöarbete som eftersträvar:

- aktiv dialog med de nya kunderna

- ökat användande av miljöfordon och miljöbränslen

- material i kretslopp

- alla medarbetares delaktighet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några enkla miljötips!

Genom att byta ut tio av de glödlampor som lyser under längst tid mot lågenergilampor eller kompaktlysrör kan du spara cirka 500 kWh per år.

 

 

Det går i normalfallet åt tre gånger så mycket energi för att torka kläderna som att tvätta dem. Välj en tvättmaskin med bra centrifugering, det sparar både tid och energi.

 

 

Att värma vatten görs energieffektivast i en vattenkokare.

 

 

Dricker ni mycket kolsyrat vatten kan en kolsyrningsapparat i hemmet spara miljö, ekonomi och rygg.

 

 

 

Se till att kylen och frysen har hela tätningslister på dörrarna. Byt gummi-listerna om de går sönder.

 

 

Allt som drivs på el, anslutningskabel eller batteri, lämnas på återvinningscentralerna.

 

 

 

För varje kilo hårdplast som materialåtervinns sparar vi en liter olja. Av den plast som återvinns tillverkas alltifrån blomkrukor, kontorsstolar till diskborstar och bärkassar.

© VVS-Rörtjänst Stockholm AB - Storholmsbackarna 90B, 127 43 Skärholmen | Växel +46 (0)8 55 444 300 | Mob +46 (0)70 752 48 43